Araştırma

BMGK 1325’ten 15 Yıl Sonra: Kadınlar, Barış ve Güvenlik

Yazar: 

Özet

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’ nin,  BMGK 1325 sayılı kararının ardından 15 yıl geçmesine rağmen; çalışmalar, kadınların ve kadın sorunlarının barış süreçlerine dâhil edilmesinde çok az bir ilerleme olduğunu gösteriyor. Bu çalışma, uzun süreli bir barışın sağlanması için bu sorunların neden önemli olduğunu, kadınların barış sürecini sonuçlandırmada nasıl önemli olacağı konusunu genişleterek analiz ediyor. Türkiye’de 2009 yılında başlatılan, başlangıçta Kürt Açılımı olarak bilinen barış süreci, uzun süren savaşın yol açtığı toplumsal cinsiyet sorunlarına çok az ilgi göstermiş, çatışmalardan etkilenen kadınların ihtiyaçlarını karşılamak için hiçbir plan oluşturmamış ve barış sürecine kadın ara bulucuları dâhil etmekte başarısız olmuştur. Bu makale,barış süreçlerine kadın sorunlarının dahil edilmesi hususunda bütünsel bir yaklaşım geliştirmenin yanısıra, sadece barış sürecine müdahil olan kadınarın sayısının değil, sürecin ilerlemesinde gerçekten fark yaratacak kişilerin sayısının da artırılmasının gerekliliğine işaret etmektedir.

***

İlk olarak Research Turkey sayfasında 03 Mart 2016 tarihinde yayınlanmıştır.

BMGK 1325’ten 15 Yıl Sonra: Kadınlar, Barış ve Güvenlik

 

 “Kadınları Saymak değil Saydırmak: Kadınların Barış Süreçlerine Dahil Edilmesinin Etkilerine Kısa bir Bakış”, Cenevre: Inclusive Peace & Transition Initiative (The Graduate Institute of International and Development Studies), Ocak 2016

Cenevre’de bulunan ve Graduate Institute of International and Development Studies çatısı altında kurulmuş olan Inclusive Peace and Transition Initiative tarafından, 2011’den bu yana, Dr. Thania Pafenholz’un liderliğinde yürütülen ‘Müzakere Süreçlerinde Kapsayıcılık ve Katılım’ projesinin araştırma sonuçlarına dayanmaktadır. Proje, müzakerelerde ana müzakereci tarafların temsilcilerine ek olarak, çeşitli toplumsal ve siyasi aktörlerin nasıl ve hangi koşullarda barış süreçlerine katldığını ve onları etkilediğini analiz etmiştr.