Eğitim Materyalleri

Barış Süreçleri Kapsamında BM 1325 Kararı – Betül Çelik

Barış, Güvenlik ve İyileşme Alanlarında Kadınların Rolünü Arttırmak – Sabine Freizer

Enhancing Women’s Engagement in Peace, Security and Recovery – Sabine Freizer

UNSCR 1325 Action Plan Workshop – Angelic Young