Ulusal Eylem Planı için İlk Adımlar Projesi

2017 itibarıyla, dünyada 62 ülke 1325 ve destekleyen kararların uygulanması için Ulusal Eylem Planları hazırlamış durumdadır. Ukrayna ve Tacikistan’dan İsveç ve İsviçre’ye kadar,  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bölgesindeki 29 ülkenin, Avrupa Birliği üyesi 17 ülkenin  UEP’leri bulunmaktadır. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin (BM) Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığı Önleme Sözleşmesi (CEDAW) ve tüm BM üye devletlerinin imzaladığı sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde de, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın sona ermesi, barışçıl ve kapsayıcı güvenlik amaçları doğrudan 1325 ile ilgilidir.  

Türkiye için bir Ulusal Eylem Planı yazmanın da ilk adımı BMGK 1325 kararını sivil topluma tanıtmak, BMGK 1325 kararını ilgili ulusal politikalarda nasıl yaygınlaşabileceği üzerine düşünüp; kadınların barış ve güvenlik alanındaki rollerinin tanınmasına katkıda bulunmaktadır.